Англійська мова. Кишеньковий репетитор

Англійська мова. Кишеньковий репетитор Название: Англійська мова. Кишеньковий репетитор
Автор: Кларк Девід
ISBN: 978-966-10-0435-0
Изд-во: Навчальна книга — Богдан
Год: 2011
Стр.: 208, іл.
Формат: pdf
Размер: 58,16 Мб
Язык: English, Українська

Пропонований кишеньковий репетитор з англійської мови є чудовим додатковим посібником для виконання домашніх завдань і написання рефератів, підготовки до контрольних робіт і тестів, виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання.
Для старшокласників та абітурієнтів.
Передмова
Частина A:
Навички вивчення іноземної мови: I Як поводитися із незнайомими словами. 1 Інтернаціоналізми. 2 Схожість української та англійської мов. 3 Словотвір за допомогою префіксів і суфіксів. 4 Контекст – ваш помічник. 5 Як користуватися словником. Одномовні (тлумачні) словники. Двомовні словники. 6 Як вивчати нові слова. II Як уникнути лексичних помилок. 1 «Помилкові друзі перекладача». 2 Дуже схожі слова. 3 Стійкі сполучення дієслів із прийменниками та прислівниками. 4 Помилки при додаванні закінчень і суфіксів. Множина. Прислівники способу дії. Дієслово. 5 Деякі «підступні» суфікси. 6 Помилки в пунктуації.
Частина Б:
Навички роботи з текстом: I Навички читання. 1 Інтенсивне (що вивчає) читання з розумінням деталей. 2 Ознайомлювальне читання. II Навички аудіювання (сприймання на слух). III Навички перегляду і розуміння засобів інформації. 1 Глосарій термінів з прикладами. 2 Як аналізувати фільм. IV Переклад. 1 Проблеми зі структурами. V Як відповідати на запитання за змістом. VI Як писати короткий виклад змісту. VII Аналіз спеціальних і художніх текстів. 1 Інформативний текст. 2 Пояснювальний текст. 3 Описовий і розповідний спеціальний текст. 4 Інструктивний текст. 5 Аргументативний текст. 6 Мотиваційний текст. 7 Розповідь. Форма розповіді. Структура розповіді. 8 Вірш. Відмінні ознаки вірша. 9 Драматичний твір. Ознаки драматичного твору. Структура драматичного твору. 10 Роман. 11 Політична карикатура. Мета політичної карикатури. Опис та інтерпретація карикатури. VIII Письменники і прийоми їх роботи. 1 Лексичні і стилістичні засоби. Лексичні засоби. Стилістичні засоби. 2 Місце дії та атмосфера. 3 Перспектива оповіді. 4 Створення літературних образів. 5 Сюжет
Частина В:
Як писати тексти: I Підготовка. 1 Використання карт пам\’яті і тематичних мереж. 2 Інтернет. II Як писати спеціальні тексти. 1 Як писати автобіографію. 2 Як писати листи. Листи читачів і ділові листи. 3 Як писати факсові повідомлення й електронні листи. 4 Як писати звіт. 5 Як писати повідомлення (твір). 6 Як писати діалог. Форми діалогу. Стиль мови в діалогах. 7 Як писати коментар до фільму. III Як писати літературно-художні тексти. 1 Творча робота. 2 Як писати продовження розповіді. 3 Переказ твору від іншої особи. 4 Переробка прозаїчного твору у драматичний або сценарій. IV Навички виступу. 1 Як написати реферат (доповідь) і виступити з ним перед аудиторією. 2 Виконання проекту. 3 Написання екзаменаційних робіт.
Додаток. Прийменники. Неправильні дієслова. Покажчик
Англійська мова. Кишеньковий репетитор Англійська мова. Кишеньковий репетитор Англійська мова. Кишеньковий репетитор Англійська мова. Кишеньковий репетитор Англійська мова. Кишеньковий репетитор Англійська мова. Кишеньковий репетитор Англійська мова. Кишеньковий репетитор

d o w n l o a d :

Оцените статью
Adblock
detector