English learner\’s library: Fairy-Tales and Stories

English learner's library: Fairy-Tales and StoriesНазва: Fairy-Tales and Stories / Казки та оповідання
Автор / адаптація: Wilde Oscar / Ю. М. Проценко
Серія: English learner\’s library = Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську №11-12 / 1999
Вид-во: К: «Знання»
ISBN: 966-620-033-3
Рік: 2000
Стор.: 112
Формат: pdf
Розмір: 53,82
Мова: English /українська/ русский

The textbook, designed to develop reading skills in English, includes prose works by the famous English writer O. Wilde (1854-1900): fairy tales \»The Remarkable Rocket\», \»The Young King\» and \»The Star-Child\», as well as the story \»The Model Millionaire\» and \»The Sphinx without a Secret\» with some abbreviations of the original texts. To reinforce the impression of antiquity in the tales \»The Young King\» and \»Star-Child\», the author uses a number of outdated and poetic forms of pronouns and verbs, which are explained in the glossary. The texts of the manual are accompanied by page-by-page commentary, exercises to control reading comprehension and a dictionary.

Навчальний посібник, призначений для розвитку навичок читання англійською мовою, включає прозові твори видатного англійського письменника О. Уайльда (1854-1900): казки «Видатна Ракета», «Молодий король» і «Зоряний хлопчик», а також оповідання «Мільйонер-натурщик» і «Сфінкс без таємниці» з деякими скороченнями оригінальних текстів. Щоб підсилити враження сивої давнини у казках \»Молодий король\» та \»Зоряний хлопчик\», автор вживає певну кількість застарілих та поетичних форм займенників і дієслів, які роз’яснюються у глосарії. Тексти посібника супроводжуються посторінковим коментарем, вправами для контролю розуміння прочитаного і словником.

Пособие, предназначенное для развития навыков чтения на английском языке, включает прозаические произведения О. Уайльда: сказки «Выдающаяся Ракета», «Молодой король» и «Звёздный мальчик», а также рассказы «Миллионер-натурщик» и «Сфинкс без тайны» с некоторыми сокращениями оригинальных текстов. Тексты пособия снабжены постраничным комментарием, упражнениями для контроля понимания прочитаного и словарём.
English learner's library: Fairy-Tales and Stories English learner's library: Fairy-Tales and Stories English learner's library: Fairy-Tales and Stories English learner's library: Fairy-Tales and Stories

d o w n l o a d:

Оцените статью
Adblock
detector